2288 – Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, περί μετανοίας

Ο όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σ’ ένα ωραιότατο λόγο του περί μετανοίας εμπειρικά, δοξαστικά εκστατικά και συγκινητικά λέγει:

«Δόξα τω Κυρίω, ότι έδωκεν εις ημάς την μετάνοιαν, και διά της μετανοίας σωζόμεθα πάντες ημείς, άνευ εξαιρέσεως. Δεν θα σωθούν μόνον οι μη μετανοούντες. Εις τούτο βλέπω την απόγνωσίν των και εκ της συμπόνιας κλαίω δι’ αυτούς. Εάν κάθε ψυχή θα εγνώριζε τον Κύριον, εγνώριζε πό­σον Αυτός αγαπά ημάς, ουδείς όχι μόνον δεν θα απεγίνωσκε της σωτηρίας αυτού, αλλ’ ούτε καν θα εγόγγυζε. Ψυχή, ήτις απώλεσε την ειρήνην, οφείλει να μετανοήση, και ο Κύριος θα συγχώ­ρηση τας αμαρτίας, και θα έχη τότε χαράν και ειρήνην. Και άλλοι μάρτυρες δεν χρειάζονται, αλλ’ Αυτό το Πνεύμα μαρτυ­ρεί εντός ημών, ότι αφέθησαν αι αμαρτίαι, και το σημείον της αφέσεως των αμαρτιών είναι, ότι εμίσησας την αμαρτίαν».
 
Διαβάστε επίσης για τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη

Πηγή: Αγιορείτικες Μνήμες

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Γίνε Συνδρομητής!

Ζήτησε να λαμβάνεις τα newsletter μας για να μαθαίνεις πρώτος τις καλύτερες προσφορές, τις νέες κυκλοφορίες και τους διαγωνισμούς μας!